Disclaimer

Eurail.com en haar website jobs.eurail.com geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. Eurail.com en haar website jobs.eurail.com geeft ook geen garantie of zekerheid wat betreft de banen en de inhoud van het materiaal dat op de website verschijnt, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid of geschiktheid voor welk bepaald doeleinde dan ook. 

Eurail.com en haar website jobs.eurail.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede inbegrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van Eurail.com en haar website jobs.eurail.com  of enig materiaal dat op Eurail.com en haar website jobs.eurail.com  verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van Eurail.com en haar website jobs.eurail.com of het desbetreffende materiaal.

Eurail.com en haar website jobs.eurail.com bevatten links naar externe websites. Eurail.com en haar website jobs.eurail.com is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites. Informatie op Eurail.com en haar website jobs.eurail.com of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit Eurail.com en haar website jobs.eurail.com, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van Eurail.com en haar website jobs.eurail.com.

Eurail.com en haar website jobs.eurail.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf Eurail.com en haar website jobs.eurail.com.